Аритмии

Порушення ритму і провідності серця (українською)

Посібник для студентів, лікарів-інтернів і терапевтів 
(російскою та українською мовами)  
У посібнику представлені основи аритмологии. Загальна частина присвячена анатомо-фізіологічним особливостям системи серця, що проводить, механізмам виникнення порушень ритму і провідності, сучасним способам діагностики аритмій, їх медикаментозного і немедикаментозного лікування. У розділі спецiальної патології розглядаються питання класифікації, діагностики і лікування порушень ритму і провідності серця.  
Текст посібника"Аритмії" Ви можете викачати бескоштовно.

Нарушения ритма и проводимости сердца. Основы аритмологии

В пособии представлены основы аритмологии. Общая часть посвящена анатомо-физиологическим особенностям проводящей системы сердца, механизмам возникновения нарушений ритма и проводимости, современным способам диагностики аритмий, их медикаментозного и немедикаментозного лечения. В разделе частной патологии рассматриваются вопросы классификации, диагностики и лечения нарушений ритма и проводимости сердца.

Текст учебного пособия "Аритмии" Вы можете скачать бесплатно.